روستای گازگر بخش تلنگ یکی از روستاهایی است که با کوچکترین بارندگی زیر آب می رود و در محاصره گودال های آب قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ روستای گازگر از توابع بخش تلنگ در محاصره گودال های آب است.  با کوچکترین بارندگی این روستا زیر آب می‌رود و نیاز به یک سیل بند دارد.
گزارش قبلی که  توسط خبرنگار میارجل تهیه شده بود در رابطه با سیل بند نالود بود که نبود سیل بند در آن روستا حادثه آفرید و در پی آن کودکی در گودال آب غرق شد. پس از تهیه گزارش مسئولین بخش و شهرستان پای کار آمدند و سیل بند آن روستا را احداث کردند.  همواره اتفاقی می افتد و جان یک نفر گرفته می شود و بعد اقدامی می شود. مردم گازگر انتظار دارند قبل از اینکه اتفاق تلخ و ناگواری رخ دهد، اقدامی عاجل توسط مسئولین بخش و شهرستان صورت گیرد. چرا که نوشدارو پس از مرگ سهراب فایده ای ندارد.
لذا مسئولان هوشمندانه عمل کنند و سیل بند روستای گازگر را هم در دستور کار خود قرار دهند تا  این روستا از هرگونه خطرات در امان بماند.

 

  خبرنگار: وسیم هوت