امسال اولین هفته خبرنگاری مان را بدون جواد صادقی فعال و پویا در حوزه رسانه گذراندیم، روایت میارجل از این همکار رسانه ای برجسته مان تقدیم حضورتان می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ هفته خبرنگار در حالی رو به اتمام است که ما دیگر حضور فیزیکی جواد صادقی را در مجموعه مان نداریم، او سال ها برای مردمش قلم زد و طنزهایی نوشت که اگرچه گاهاً تلخ هم بودند اما واقعیت هایی برخاسته از دل جامعه بوده اند و بس.

در این روایت ویدئویی بررسی کوتاهی از شخصیت برجسته جواد صادقی همکار رسانه ای مان داشته ایم، او 23 بهمن سال گذشته در حالی که سال ها در بستر بیماری بود جان به جان آفرین تسلیم کرد و با وجود تصادف وحشتناکی که داشت و بر اثر آن در بستر بیماری بود اما همچنان سال های آخر عمرش را نیز برای مردمان سرزمینش قلم می زد. 

هدف او از آن همه قلم زدن و طنازی هایش فقط و فقط رفع محرومیت بلوچستان بود، محرومیتی که همچنان وجود دارد و حالا میارجل با تمام وجود ادامه دهنده راهی است که جواد داشت، به امید روزی که بلوچستان مان را آبادترین ببینیم. 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی