روستای دشتوک در بخش مرزی آشار واقع در شهرستان مهرستان است که مردم آن از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند؛ کودکان این روستا آرزوی لوله کشی شدن آب را داشتند که یک قلب مهربانی به آرزویشان رنگ و بوی واقعیت داد، قاب دوربین مردمی میارجل از این اقدام خیرخواهانه روایت می کند.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده