با وجود اینکه سازمان توسعه و نوسازی مدارس مکلف به جمع آوری مدارس کپری شده، ولی هنوز مدارسی کپری در مناطق بلوچستان به چشم می خورد که واقعا وجود چنین وضعیتی دردآور است؛ دانش آموزان مدرسه کپری روستای دشتوک مهرستان در شرایطی سخت در حال تحصیل هستند.

 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده