عرفان ساده، فعال اجتماعی در نشست بررسی حقوق شهروندی که به میزبانی میارجل برگزار شد، گفت: در منطقه‌ی ما ریشه‌ی بیشتر ناهنجاری‌های فرهنگ شهروندی نبود آموزش درست و اشتغال سالم و پایدار است.