شهروند خبرنگار نوجوان میارجل از بارش های اخیر مونسون در بخش پیشن شهرستان راسک گزارشی ویدیویی تهیه کرده است و از خسارات بارندگی این منطقه به ما می گوید؛ با ما همراه باشید.

 

گزارش از عمر بلوچ