بارش باران در بخش کیشکور شهرستان سرباز فضای چشم نواز و دل انگیز به وجود آورده است و به سیمای این منطقه طراوت خاصی بخشیده است.

 

گزارش از عبدالقادر شیخ زاده