سیستان و بلوچستان در صدر بازماندگان از تحصیل ایران است؛ کودکانی که در سن 6 تا 15 سال از تحصیل باز می‌مانند و یا تحصیل را ترک میکنند، بیشترین  بازمانده ها هم دختر هستند؛ این قسمت داستان دیدنی و کمتر گفته شده بازماندگان از تحصیل را روایت میکند.

 

سیدامیرحسین عظیمی و سعید جهاندیده