در گفتگویی که عدنان مطوری جوان غیور آبادانی با خبرنگار میارجل داشت از آنچه در این چند روز در بلوچستان و شهر زرآباد برای یافتن یاسین نهنگی تجربه کرده است، می گوید. با ما همراه باشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در پی غرق شدن و ناپدید شدن یاسین نهنگی، نوجوان زرآبادی در روز عید قربان مردم زرآباد سنت بلوچی حشر و مدد را که  از تعاون و همکاری و همدلی در امور سر منشا می گیرد، زنده کردند. این اتحاد تمام نگاه های استان و مردم ایران را به سمت زرآباد معطوف کرد و  همگان تحت تاثیر این وحدت بی نظیر  و مثال زدنی قرار گرفتند. مردم زرآباد در طول 12 روزی که برای یافتن یاسین گذشت هیچ گاه دست از تلاش نکشیدند و روی پیمان خود که هم قسم شده بودند تا یاسین را پیدا نکنند دست از تلاش بر نمی دارند، ایستادند. 
عدنان مطوری از جوانان غیور آبادانی است که انسانیت و مردانگی او را از آبادان به سمت بلوچستان کشاند و به زنجیرۀ مستحکم وحدت مردم زرآباد پیوست. عدنان با آوردن سگ وفادارش که ناتاشا نام دارد انسانیت و مردانگی را به معنای واقعی کلمه در عمل ثابت کرد. 

عدنان مطوری در گفتگو با خبرنگار میارجل می گوید: همان روز اول بعد از اینکه سگ باوفایم، ناتاشا لباس یاسین را بو کشید، مستقیم در همان محلی که یاسین و دوستانش وارد آب شده بودند رفت و همانجا را علامت داد. حتی روز های بعد که جاهای دیگر برای جستجوی یاسین می رفتیم مجددا ناتاشا ما را به جای نخست می کشاند.

عدنان و خانمش در چند روزی که در بین مردم بلوچ بودند اصلا احساس غربت نکردند و مردم بلوچ را مردمی خونگرم و مهمان نواز دیدند، برخورد و منش مردم بلوچستان را دور از آنچه قبلا از گفتۀ دیگران تصور کرده بودند، دیدند.

 

 

محمد هوتی پور