نور الله دانش، فعال فرهنگی با ۲۲ سال سابقه کار در آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار میارجل از افت تحصیلی دانش آموزان به علت مجازی شدن مدارس در ایام کرونا سخن گفت و توصیه‌هایی جهت چگونگی استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان برای جبران انحطاط تحصیلی داشت.

 

 

اسرا ناصری