استان پهناور سیستان و بلوچستان از ظرفیت های زیادی برای سرمایه گذاری برخوردار است که سرمایه گذاری در این استان می تواند بخش کثیری از جوانان را مشغول به کار کند، اما سرمایه گذاران بومی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در این استان ندارند، دلیلش چیست؟

 

گزارش از عیسی سهویی