نوجوانی از بخش تلنگ شهرستان قصرقند رویای خوانندگی در سر می پروراند، اما به دلیل محرومیت از نگاه ها دور مانده است؛ بخشی کوتاه از صدای گوش‌نواز و روح‌بخش او را به نظاره می نشینیم.

 

  خبرنگار: وسیم هوت