روز گذشته طی جلسه ای که در فرمانداری چابهار برگزار شد، به 21 بی شناسنامه چابهاری و 14 نفر از فرزندان شان که آنها هم به دلیل بی شناسنامگی پدرشان بلاتکلیف بودند، شناسنامه تعلق گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ همچنان بی شناسنامه ها در بلوچستان بدون داشتن هر گونه مدرک هویتی زندگی می کنند در حالی که سالهای مدیدی نیز دنبال شناسنامه دار شدن بوده اند. 

روز گذشته نیز در سالن اجلاس فرمانداری چابهار به 21 نفر از بی شناسنامه های پرونده دار در ثبت احوال این شهرستان شناسنامه تعلق گرفت، شناسنامه هایی که شاید برخی از آنها بیش از یک دهه دنبالش بوده اند. 

بی شناسنامه ها از حس و حالشان پس از دریافت شناسنامه گفتند و فرماندار نیز قول داد که هر چه سریعتر تکلیف پرونده های بیشتری در زمینه بی شناسنامگی را تعیین کند، باید توجه داشت این 21 بی شناسنامه با گرفتن شناسنامه توانستند فرزندانشان را هم شناسنامه دار کنند. 

با این حال باید توجه داشت روند رسیدگی به بی شناسنامگی به دلایلی مانند پاسخگویی دیر هنگام مراجع امنیتی و انتظامی در بلوچستان زیاد است، در این زمینه نیز باید نمایندگان و دولت به فکر باشند و برای آن راه حلی پیدا کنند.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی