سردار مهدی گرگیج یکی از شخصیت های تأثیرگذار بلوچ در منطقه بود که در دهه پنجاه نیز نقش ویژه ای نیز در ماجرای انعقاد قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ اگرچه بعدها افغانستان خلف وعده کرد و هیچوقت حقآبه ایران از هیرمند را آنطور که باید و شاید بازپس نداد اما خب قراردادی هم که بین ایران و افغانستان برای مسئله حقآبه بسته شده بود را نباید هیچوقت کوچک شمرد.

در واقع آن قرارداد که زمان نخست وزیری فاروق هویدا بین ایران و افغانستان منعقد شده بود باید همچنان اجرا شود و نقش تأثیرگذار سردار مهدی گرگیج نیز در ماجرای این قرارداد اصلاً و ابداً چشم پوشیدنی نیست چرا که او نقش تأثیرگذاری در این قرارداد از خود بر جای گذاشته بود.

آن موقع ها، نه زمان آنچنان دوری بلکه تا همین یک دهه پیش، سردار گرگیج یکی از تأثیرگذارترین سرداران بلوچ در منطقه بود که همیشه و همه جا نفع عموم و جامعه برایش از همه چیز بیشتر برایش ارجحیت داشت، در واقع او را به عنوان سردار صلح و دوستی می شناسند چرا که سالهای اخیر عمر خود را نیز تنها وقف صلح و دوستی میان اقوام بلوچ می کرد.

خود سردار گرگیج درباره طایفه گرگیج اینگونه می گفت: طایفه گرگیج مرزدارن غیوری هستند که از صدها سال قبل به کسی اجازه تجاوز به ایران اسلامی را نداده اند و همواره به نظام و کشور خود وفادار هستند.

البته این به معنی این نیست که او بین طوایف و افراد و شخصیت ها نسبت به دیگری برتری و تبعیضی قائل بود بلکه این صحبت او در یک همایش مربوط به طوایف بلوچ در سال 90 بازگو شده بود و او اعتقاد قلبی به صلح، عدالت، برابری و دوستی داشت، چیزی که این روزها جهان ما از همیشه بیشتر به آن نیازمند است.

بنابراین گزارش، سردار گرگیج در سن 68 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، خانواده رسانه ای میارجل به بلوچستان و ایران فوت این شخصیت بزرگ را تسلیت می گوید.