داوود شهرکی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از برنامه های دولت رئیسی برای پیشرفت و آبادانی شهرستان زرآباد می گوید.

 

محمدهوتی پور