با نزدیک شدن عید سعید قربان بازار سوزن‌دوزی بین دختران و زنان بلوچ رونق می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ سوزن‌دوزی ، یکی از هنرهایی است که بین زنان بلوچ رواج دارد. 
این هنر با پیشینه تاریخی بالا یکی از شغل‌های زنان خانه‌دار روستایی است که در ایام عید رونق خوبی دارد واز این طریق امرار معاش می کنند.
دختران کوچک هم پابه‌پای بزرگترها در ایام کودکی ، در این هنر سهیم شده و آنچه که از نسل‌های قبلی به آنها منتقل شده با شوق و ذوق فراوان یاد می‌گیرند.
لنز دوربین میارجل این بار به روستایی به نام شیر آباد در بخش مرزی آشار رفته و روزمرگی زنان خانه‌دار را به تصویر می‌کشد . 

 

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده