شهرستان ایرانشهر همچون دیگر شهرهای بلوچستان با مشکلات زیادی نظیر صف های طولانی بنزین و نان و دیگر معضلات گریبانگیر است؛ جهت چاره اندیشی و رفع این مشکلات جلسه ای بین فرماندار شهرستان و مسئولان ادارات و فعالان اجتماعی برگزار شد و به مشکلات ایرانشهر پرداخته شد.

 

اسرا ناصری