کمبود سیلندر گاز به معضلی جدی برای مردم بخش بنت تبدیل شده است؛ کمبود گاز در این بخش مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه سالیان درازی است که مردم بنت با این مشکل گریبان‌گیر هستند.

 


خبرنگار: امید درزاده