محمد بلوچزهی متن و ویدیوی زیر را به اشتراک گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این دخترک بلوچ از حاشیه به متن آمد و نویسنده شد.
«شیده نوحانی» دخترک بلوچ ساکن روستای حاشیه نشین و محروم جنگارک چابهار که آرزو داشت نویسنده شود به آرزویش رسید و اولین کتابش چاپ و منتشر شد..
یقین دارم روزی نام «شیده نوحانی» را بیشتر خواهیم شنید و از او خواهیم آموخت و در کتاب ها خواهیم خواند که چگونه این دخترک بلوچ از دل حاشیه به متن پا گذاشته است.
دختر بچه ای که برای تحقق رویاهایش با پشت پا زدن مشکلات و سختی ها و کاستی ها تلاش می کند و البته ثمره شیرین این تلاش را نیز اکنون چشیده.
«شیده» رویای نویسنده شدن در سر دارد و اهل کتاب است و مطالعه و همواره جایش در دل قرص کتاب هاست و اوقات فراغت و تنهایی اش را با کتاب سپری می کند و کتابخانه مدرسه اش.
موسسه مهر ماندگار و انتشاراتی مدادچه گام های ابتدایی تحقق رویاهای توسعه محور و متعالی «شیده نوحانی » را برداشته اند و کتاب این دخترک دانای بلوچ را چاپ نموده اند و منتشر.
تنها راه رهایی از جهل و خرافه و نادانی و ناآگاهی پیمودن همین مسیر مترقی است که موسساتی چون مهر ماندگار و … برای تحقق رویاهای توسعه محور کودکان مناطق کمتر توسعه یافته ای چون سیستان و بلوچستان در پیش گرفته اند.