علی رضا انوری جوان کارآفرین ایرانشهری اقدام به راه اندازی کارگاه کوچک و زودبازده تولید سنگ مصنوعی کرده است؛ خبرنگار میارجل همراه مسئولان شهرستان، در محل کارگاه تولیدی آقای انوری حضور یافته تا گزارشی از نحوه فعالیت این جوان کارافرین تهیه کند.

 

خبرنگار: صالحه دادکانی