برداشت مکانیزه برنج از سطح ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان قصرقند آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ برداشت بهاره برنج در شهرستان قصرقند از اواخر اریبهشت ماه آغاز و تا اواسط تیرماه ادامه دارد .شهرستان قصرقند با ۱۴۰۰ هکتار اراضی قابل کشت برنج مهم‌ترین قطب تولید این محصول  بلوچستان به شمار می‌رود.
رقمی که در این مرحله برداشت می‌شود  رقم محلی و اصلاح شده  شفق است که از عطر و طعم خوبی برخوردار می باشد.
 ندا، نعمت، شفق، شیرودی، بوتو، هیر، صدری  و بازمتی از مهمترین ارقام برنج در شهرستان قصرقند هستند. ‌
در دو سال اخیر کمبود نزولات جوی موجب کاهش آب قنات شهرستان شده که در کاهش کشت برنج در این شهرستان تاثیر داشته است.

 

گزارش از: امان الله عزیزی