معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه مناطق آزاد با حضور در دفتر میارجل از تحریریه بازدید کرد وسپس با حضور در استدیو میارجل گفت‌وگویی با مردم و مخاطبان میارجل داشت.