نهمین قسمت برنامه در جریان بلوچستان به چالش های مدیریتی مکران و به ویژه تجربه ارزشمند دیگر کشورها برای یکپارچه سازی مدیریتی و عدم بهره ایران از آن، اختصاص دارد؛ نهمین قسمت برنامه در جریان بلوچستان پایان فصل اول این برنامه هم بود، به زودی یک فصل جدید با ایده‌ها و خبرهای جدید را شروع میکنیم....

 

سید امیرحسین عظیمی ابرقوئی