زیبا ترین جلوه همزیستی مردم بلوچستان بعداز اقامه نمازعید فطر همین سنت زیبای حک پهل می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ طلب حلاليت محوري ترين بخش اين رسم است.در این رسم بعد از اقامه نماز عید مردان سه بار همدیگر را در آغوش می‌گیرند و با گفتن"پَهل کن" یعنی حق‌های خودت حلال کن ، از همدیگر طلب حلالیت می‌طلبند.زنان نیز با حضور در خانه آشنایان و اعضای خانواده و فامیل نیز با این اقدام حلالیت می‌طلبند.حضور مردان و زنان در خانه‌های یکدیگر ، عیادت از افراد مریض ، تسلیت به افرادی که قبل از عید وفات شده‌اند و حضور در خانه افرادی که با هم قهر بودند از دیگر رسوم عید در بلوچستان است.در ایام عید که معمولاً در این منطقه سه روز است خردسالان از خانواده و دیگر افراد بزرگسال عیدی می‌گیرند.

محمد هوتی پور