محمدجواد سپاهی فرماندار جدید چابهار سه شنبه شب در دفتر میارجل حضور یافت و از تحریریه بازدید کرد و با اعضای تحریریه میارجل گفتگوی صمیمانه ای داشت، همچنین وی در انتها به استودیوی میارجل رفت و طی گفتگویی با میارجل به طرح برنامه های خود برای آینده چابهار پرداخت که خلاصه ای این گفت‌وگو را در این ویدئو خواهید دید و قول های او به مردم چابهار را خواهید شنید.