با نزدیکی به کنکور سراسری ۱۴۰۱ به سراغ یکی از مدرسه های نمونه دولتی لاشار رفته ایم و از برنامه های آموزشی و اجرایی که در مدرسه نمونه دولتی راه انبیأ لاشار اتفاق می افتد روایت کرده ایم، در این گزارش همراه ما باشید.

 

گزارش از عیسی سهوئی