شهروند خبرنگار میار جل از روستای دسک شهرستان نیکشهر گزارشی فرستاده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ روستای دِسک در 95 کیلومتری غرب شهرستان نیکشهر بخش بنت واقع شده که دارای پتانسیل های بالای از جمله فرهنگی؛ ورزشی و کشاورزی می باشد.
مردم این روستا از اینترنت پرسرعت محروم هستند؛ دانش آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل از طریق فضای مجازی با مشکلات فراوانی روبرو هستند.