مهری کردی زن نمونه بلوچ که چندی پیش وزارت بهداشت و درمان، به عنوان مدیر نمونه پرستاری او را مورد تقدیر قرار دادند، حالا در برابر دوربین میارجل به گفت‌وگو نشسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها مهری کردی که رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر است را بلوچستان به خوبی می شناسد علی  الخصوص که از او در حد ملی تقدیر و تشکر شده است.

از  او در دفتر میارجل دلیل انتخابش توسط وزارت بهداشت را پرسیدیم و همچنین یک سری ابهامات درباره دانشگاه علوم پزشکی را مطرح کردیم که گفت‌وگوی جالبی شد؛ شما را نیز به دیدن ویدئوی این گفت‌وگو دعوت می کنیم. 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی