در پی بارندگی ها و طغیان رودخانه های محلی در شهرستان زرآباد به حوزه راه و کشاورزی خسارت سنگین وارد شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، نعمت الله نجاری فرماندار،فواد جهانتیغی بخشدار کاروان و عبدالله برکی شهردار شهر زرآباد از آخرین وضعیت بارندگی در این شهرستان می گویند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل،مسئولین شهرستان زرآباد از آخرین وضعیت بارندگی در این شهرستان بیان می کنند.متاسفانه درپی بارندگی های دوهفته قبل وطغیان رودخانه های محلی وورود سیلاب به مزارع کشاورزی خسارت قابل ملاحظه ای به کشاورزان این منطقه وهمچنین تخریب راه های این شهرستان وارد شد.