یک فعال اجتماعی و فرهنگی می‌گوید: شکوفا نشدن استعدادها و بالقوه ماندن آنهاست خود نوعی آسیب است و ممکن است در سایه غفلت‌ها و بی توجهی‌ها این استعدادها تبدیل به یک سریی ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی شوند.

پایگاه اطلاع‌رسانی میارجل در ادامه بولتن خبری خود برای معرفی افراد شاخص، نخبگان، معتمدان محلی و فعالان فرهنگی و اقتصادی بلوچستان گفت‌وگویی با عالم پردل فعال اجتماعی کودک چابهاری ترتیب داده است.

لطفا خودتان را معرفی کنید و در صورت تمایل سوابق فرهنگی، اجتماعی و علمی خود را بیان کنید.

عالم پردل اهل و ساکن شهر چابهار دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر. اکثر فعالیت من در حوزه اجتماعی و فرهنگی است وحامی موسسات مردم نهاد در امور فرهنگی واجتماعی هستم.

مهم‌ترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها فرهنگی و اجتماعی بلوچستان را چه می‌دانید؟ در این باره توضیح دهید.

 ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بلوچستان بیشمارند و کثیر ولی بعلت نا آگاهی مردم و عدم مطالبه‌گری‌شان از یک سو و کم لطفی و کم مهری دولتمردان از سویی دیگر مغفول مانده‌اند و به اعتقاد بنده مهم‌ترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی را در جوانان فعال که بدون هیچ چشم داشتی درحال فعالیت هستند باید دانست، جوانانی که آیندگان سرزمینم ایران و بلوچستان هستند و آینده این مملکت و این خطه از میهن اسلامی از وجود این عزیران رقم خواهد خورد.

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی بلوچستان در حال حاضر چیست و چه باید کرد؟

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی درحال حاضر عدم آموزشی مناسب و کافی و بی‌توجهی به امورات دانش‌آموزان و جوانانی است که استعدادشان دیده نمی‌شود. شکوفا نشدن استعدادها و بالقوه ماندن آنهاست که خود نوعی آسیب است و ممکن است در سایه این غفلت‌ها و بی توجهی‌ها این استعدادها تبدیل به یک سریی ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی شوند.

 تا زمانی که ما مشکلات را ریشه‌ای و پایه‌ای حل و گره‌گشایی نکنیم، هر آسیبی همراه خودش در سطح جامعه آسیب و معضل دیگری را به همراه دارد؛ بالفرض مثال اگر مشکل آموزش کودکان سرزمینم برطرف نشود برای این کودکان نباید آینده‌ای روشن امیدورا نه‌تنها نبود بلکه همراهش سرقت و اعتیاد خواهد داشت.

برگزاری جلسات متعدد در مدارس توسط مسولین و پیدا کردن استعدادهایشان هرماه یکبار وشناسایی جوانان گمنام که میتواند درامر آموزش کودکان بسیار موثر واقع شود.

راهکارهای اجتماعی و فرهنگی برای رسیدن به جایگاه واقعی قوم بلوچ در کشور چیست؟

 توجه به تحصیل و ارزش دادن به جوانان که درصحنه حاضر شوند و از فرهنگ بلوچ و زبان بلوچ کتاب‌ها بنویسند و دود و ربیدگ بلوچی را زنده کنند. باید در دانشگاه زبان بلوچی توسط اساتید تدریس شود. توجه به پوشش و آداب و رسوم قوم بلوچ و بها دادن به آن و در نهایت از بین بردن ریشه فقر از جامعه و زدودن آن از جامعه مظلوم بلوچستان که اگر این مشکل حل شود تمامی مشکلات و آسیب‌ها حل خواهند شد.

مهم‌ترین وظیفه نخبگان بلوچ را در شرایط فعلی فرهنگی و اجتماعی بلوچستان چه می‌دانید‌؟

مهم‌ترین وظیفه نخبگان بلوچ این است که برای زبان مادریشان که زبانی ارزشمند است بکوشند و با فرهنگ ناب بلوچی به سمت استعدادهای ناشناخته‌شان بشتابند و تا می‌توانند آموزش زبان بلوچی را ببینند و آموزشش بدهند؛ هویت پرافتخار خود را در جهان آشکارکنند. بلوچها حمّل وشیمرید وهانی وبالاچ هستند.

بلوچ‌ها باید خودشان را ازصحنه پیدا کنند و پیشرو اجداد و قومیت خود باشند هویت هرقومی نمازیست که برمحراب خوانده میشود؛ پس واژگان بلوچ آیه‌های مادری‌ است که لالایی گهواره فرزند می‌شود و آرامش نابیست که باید چون مادر برایش آیه آیه جوهر و قلم‌ها نثار کنیم.

نقش فعالیت رسانه ای برای کمک و پیشرفت بلوچستان را چه می دانید؟

رسانه باید گویای فرهنگ باشد ومردم برای رساندن فرهنگشان ازطریق رسانه‌ها بکوشند و فرهنگ مطرح شده خودشان را حفظ کنند؛ رسانه باید زبان و بلندگوی خوبی برای منطقه و مردمان این خطه از میهن اسلامی باشد و به همان چیزیی که شما در سوالاتتان خیلی تاکید کردید یعنی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بلوچستان را منعکس کند؛ ولی متاسفانه تا بحال رسانه ویژه رسانه ملی و رسانه داخلی در قالب رادیو تلویزیون کارنامه قابل قبولی از این بابت نداشته‌اند و از کم کاری رسانه‌های داخلی بوده که نوعی بی اعتمادی در بین مردم بوجود بیایید و سیل گرایش به سمت رسانه‌های خارجی و بیگانه روزبه روز بیشتر و بیشتر شود.

درحال حاضر بالاترین نقاط قوت وضعف را در حوزه بلوچستان به عنوان یک نخبه بلوچ در چه می‌بینید

نقطه‌ی قوت بلوچ اینکه جمعی از جوانان فعال بلوچ برخاستند و می‌خواهند از راه‌های هنری فرهنگ سرزمین خودشان را نشان دهند و پیشرو فرهنگ بلوچستان باشند و این جای افتخارا ست. ونقطه ضعف اینکه این جوانان کاش ازسمت مسولین بیشتر حمایت  وتشویق می‌شدند اما دریغا...

در پایان اگر توصیه و یا اینکه نکته خاصی دارید بفرمایید.

بلوچ راج گو دود وربیدگ مراد بات.