سارا خوش‌خوی فعال حوزه بانوان بلوچستان در نشست هم‌ اندیشی بانوان فعال بلوچ که به میزبانی میار جل برگزار شد؛ گفت: علی‌ رغم آنکه رتبه‌دار بیشترین مدیران زن در کشوریم اما یک‌ دهم مسائل زنان بلوچستان هم حل نشده است.