صفحه اینستاگرامی "abedosmaneiofficial" این ویدئو را به اشتراک گذاشته است.