معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس، گفت: طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان غیرکارشناسی و دارای ایراد اصل 75، فاقد پیوست فرهنگی و اجتماعی و مورد نگرانی جامعه نخبگان است، لذا مخالفت قاطع کارشناسان و قاطبه مردم با این طرح را اعلام می‌کنم.