اهالی روستای حسین آباد بخش مرکزی شهرستان بمپور روزهای جمعه به نظافت عمومی روستایشان می پردازند و توانسته اند با کمترین امکانات روستایشان را پاکیزه و سر سبز نگه دارند؛ خبرنگار میارجل به میان مردم رفته و روایت گرفته است.

 

ابراهیم ستاوند