شهروند خبرنگار میار جل در گزارشی از دلایل حاشیه‌نشینی چابهار و کوچ اجباری روستانشینان گفته است.