چندین دانشجو که سال 95 با هزار آرزو در دانشگاه قبول شدند تا بتوانند به عنوان نیروهای پیشگیری دندانپزشکی جذب مراکز دولتی شوند، حالا بعد از فارغ التحصیلی شان می گویند هیچ خبری از جذب ما نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ سمانه خمر و هم دوره ای هایش، بعد از دو سال درس خواندن حالا بلاتکلیف مانده اند و با اینکه قرار بود جذب مجتمع های عالی پزشکی در حوزه دندانپزشکی شوند اما هیچ خبری از جذب آنها تا به الان نشده است.

او با حضور در دفتر میار جل از مشکل خود و هم کلاسی هایش که با وجود تعهد به دانشگاه بلاتکلیف مانده اند توضیح داد و همچنین گفت: ما قرار بود به عنوان نیروهای پیشگیری در حوزه بهداشت دندان به مردم منطقه کمک کنیم و شاخص سطح بالای پوسیدگی دندان ها را پایین بیاوریم.

وی ادامه داد: اما این اتفاق نیفتاد در حالی که اگر می افتاد برای مردم منطقه خیلی خوب بود و از طرفی هم ما که قرار بود جذب و شاغل بشویم، حالا همگی بیکار مانده ایم.

با توجه به این توضیحات با قادربخش بلوچی رئیس نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر تماس گرفتیم که وی توضیح داد: ما برای این افراد در آن سال ها قصد به کارگیری شرکتی و قراردادی را در نظر داشتیم که با توجه به نبود بودجه، این اتفاق میسر نشد و ما نیز به همین دلیل در اواخر تصمیم گرفتیم این افراد را از طریق آزمون استخدامی جذب کنیم. 

وی ادامه داد: مجوزی نیز وزارتخانه سال گذشته صادر کرد که در آزمون استخدامی نیز شش یا هفت نفر نمره آوردند و قبول شدند که آنها را برای کار کردن معرفی کردیم اما برای بقیه با توجه به اینکه در آزمون نمره نیاورده بودند کاری نتوانستیم بکنیم. 

بلوچی درباره تعهدنامه نیز تصریح کرد: باید وزارتخانه برای جذب شرکتی یا قراردادی آنها مجوز بدهد و دلیل بلاتکلیفی کنونی این افراد نیز همین موضوع است که وزارتخانه به ما مجوزی برای این افراد نداد و حالا نیز تنها راه جذب آنها آزمون استخدامی است. 

خبرنگار: حنیفه دهقانی