بخش پیشن شهرستان راسک با جمعیت 32000نفری یکی از بخش های مهم مرزی این شهرستان است، شهر پیشین با بازارچه مرزی و پایانه مرزی 5کیلومتر فاصله دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع میارجل؛ رئیس شورای اسلامی شهر پیشین در گفت و گو با میارجل اظهار داشت : شهر پیشین یکی از نقاط مهم مرزی شهرستان راسک و منطقه بلوچستان است که کمترین فاصله را با بازارچه مشترک و پایانه مرزی  دارد مردم شهر پیشین با طی مسافت 5 کیلومترمیتوانند از ظرفیت های مرز پیشین استفاده کنند در این میان یکی از ظرفیت های مهم اجتماعی و فرهنگی بین مردم بلوچستان ایران و پاکستان   روابط فامیلی و خویشاوندی است.

  محمدشریف عدالتخواه افزود:آنچه که در قانون تعریف شده برای مرز نشینان اجازه دارند  سالانه در دو نوبت تردد مرزی  داشته باشند که در هر 6 ماه میتوانند  برای دیدار خویشاوندی فامیلی و بستگان در دو سوی مرز در منطقه بلوچستان تردد کنند برحسب تحقیقات انجام شده از سوی شورای اسلامی شهر پیشین که حدودا 18هزار نفر خود شهر پیشین جمعیت دارد سهم روزانه مردم از تردد مرزی 10 نفر است البته بدون در نظر گرفتن سهمیه جمعیت بخش پیشین ،متاسفانه در حق مردم در  روابط فرهنگی و اجتماعی دو سوی مرز اجحاف  شده است.
وی گفت: انتظار می رود دستگاه های مربوطه برای تسهیل  در فرایند صدور گذر مرزی باید چاره اندیشی کنند و باید بصورت الکترونیکی باشد که هم در وقت مردم و هم در هزینه  صرفه جویی شود.

 رئیس شورای اسلامی شهر پیشین در ادامه گفت: متاسفانه امکانات رفاهی در مرز مطلوب نیست  افرادی که در دو سوی  مرز تردد دارند گاها با مشکلات عدیده ای روبه رو  می شوند که این امر باعث ناراحتی مردم عزیز ما می شود که95 درصد مشکلاتی که شهروندان پیشینی به شورای شهر ارائه  می کنند مربوط به مرز و  مشکلات گذر پروانه  مرزی است.

 

خبرنگار:منصور کریمدادی