به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، فعالین بلوچ این ویدئو را با توضیحات زیر به اشتراک گذاشته است.

به گزارش گروه فضای مجازی پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ گزارشگر : شما‌ مگه ایرانی‌نیستین ؟
کودک : ایرانی یعنی چی
گزارشگر : ایرانی یعنی اهل ایران باشید
کودک : ایران کجاست ؟
گزارشگر : ایران همینجایی که ما هستیم . ایرانه دیگه
کودک : اینجا روستاست
گزارشگر : شما ایرانی‌هستید .‌چرا شما شناسنامه ندارید عزیزای دلم.