صفحه اینستاگرامی ayoobdamani.irani این ویدئو را به اشتراک گذاشته است.