خبرنگار میار جل به روستای نالود از توابع بخش تلنگ قصرقند رفته، جایی که جوانان روستا در حسرت کمترین امکانات ورزشی مانده‌اند.

 

 

    وسیم هوت