این ویدئو از استاد محمدنور محب زهی ساکن خاش در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته شده است.