بخش پارود یکی از قطب های کشاورزی شهرستان راسک در جنوب شرق بلوچستان است، خبرنگار میار جل به آنجا سفر کرده و پاس صحبت کشاورزان پارود نشسته است.

به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ شمال،شرق، غرب و مرکز بلوچستان خواستگاه اصلی میوه های گرمسیری و استوایی است و اکثر مردم این مناطق به کار کشاورزی و دامپروری مشغول هستند؛ با رشد صنعت در بخش کشاورزی ، کشاورزان بلوچستانی بعلت مشکلات هنوز نتوانسته اند بصورت مکانیزه کار کشاورزی را انجام بدهند و در مراکز کشاورزی مختلف بلوچستان هم چنان بصورت سنتی کشاورزی میکنند.

برای آشنایی بیشتر به جمع کشاورزان بخش پارود رفتیم؛ جائیکه 200 نفر کشاورز بصورت مستقیم به کار کشاورزی مشغول هستند؛ بخش پارود منطقه خوش آب و هوایی شهرستان راسک در جنوب شرق بلوچستان است و در این منطقه برنج نیز کشت می‌شود.

تعدادی از کشاورزان پارودی نیز از مشکلات اساسی بخش کشاورزی به خبرنگار میارجل گفتند که از نظر شما می‌گذرد.

 

منصور کریمدادی