محمد جواد صادقی خبرنگار پیشکسوت بلوچستان طنزی واقعیت گونه درباره استاندار جدید سیستان و بلوچستان و پندهایی برای او، برای میار جل نوشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ محمدجواد صادقی نوشت: آقای استاندار من اول فکر کردم چون فامیل شما مدرس خیابانی است پسرعموی جواد خیابانی هستی ولی دوستم گفت نه فقط با هم همشهری هستند.

البته ما می‌دانیم استاندار را وزیر کشور به او حکم می‌دهد ولی چون آیت الله رییسی قول داده بود استان‌ما ویژه بشود خودش حکم داده الان ما خوشحال هستیم استان ویژه هستیم.

آقای استاندار در شهرهای بلوچستان اکثر فرمانداران با تجربه هستند این‌ها را نگه دار فقط دوسه تا فرماندار بچهای استان ما نیستند اونها را بردار جایگزین از بچه‌های استان خودمان بیار بجز فرمانداردشتیاری علیرغم اینکه بچه شمال است ولی خیلی دلسوز و پیگیر است یکبارخودش همرای مسئولین آشغالهای نوبندیان راجمع آوری کرد.

جناب استاندار یک فرماندار و دو تابخشداربلوچستان زن به قول آقای باغگلی خانم هستند، می دانم شما با آقای امیرعبداللهیان وزیرخارجه رابطه خوبی داری سفارش کن اینهارامثل خانم ریگی سفیرکنندولی‌ کشورهای عربی سفیرشان کنیدچون عربی زبان ساده ای وفقط به اول کلمات ال اضافه کنید تکلم عربی میشه 

آقای استاندار بعضی‌هادارند برای شما نامه سرگشاده می نویسند اینها بستگانشان پست بالا دارند میخواهند که آنها را حذف نفرمایید و همچنین به حرف نمایندگان مجلس گوش کن ودر انتصاب فرمانداران،بخشداران،شهرداران ودهیاران ازاین عزیزان استعلام بگیر وگرنه به سرنوشت سابقان دچار میشی.

درپایان آقای استانداردرخصوص مشکلات ازبس که مشکل زیاداست ما احساس می کنیم مشکلی نیست ازهرمشکلی صحبت کنی می‌گویند این مشکلات درتمام کشور است ولی ازشمامیخواهیم درکنارحل مشکلات سیستمی به مشکلات معیشتی مردم رسیدگی کنید.