رحیمه پرویزپور که با دعوت تیم خبری زنان و بانوان تاثیرگذار میار جل در دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل حضور پیدا کرده بود از مسیر سختی که برای رسیدن به موفقیت پیموده است، گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ سرپرست صندوق کارآفرینی جهاد کشاورزی در حوزه بانوان که زنان بلوچ را برای پیدا کردن راه شان در مسیر کارآفرینی، راهنمایی می‌کند در برابر دوربین میار جل قرار گرفت و گفت: زنان باید استوار باشند و برای رسیدن به حق خود، خودشان موانع را از سر راه بردارند.

رحیمه پرویز پور با اشاره به اینکه اولین فعالیتش را از کتابخانه روستای خودشان آغاز کرده و آنجا را با هزاران زحمت به آبادانی رسانده است، افزود: مهم این فعالیت من در بلوچستان، بازآفرینی عروسک های بلوچی است که من با کمک چند مادربزرگ و چند تن از زنان فعال، توانستیم آنها را زنده کنیم. بر اساس این گزارش، دتو عروسک محلی بلوچستان است که چشم و گوش ندارد.
 

   حنیفه دهقانی