صفحه اینستاگرام " reza_baloch_13 " با اشتراک ویدئویی نوشت: رقص دوچاپی بلوچی از جوانان میرجاوه لادیز البته فیلم مال چند سال قبل کرونا هست جشنواره اقوام تهران فکر کنم بوده..