محمد سهیم بادپا وکیل مطالبه گر بلوچ توانست در اقدامی جالب بخشنامه غیرقانونی دفتر اسناد رسمی را باطل کند، به خبرنگار میارجل درباره این اقدام ملی خود توضیحات جالبی داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها زیاد از حکم قاطع دادستان کشور برای ابطال بخشنامه غیرقانونی دفتر اسناد رسمی می‌شنوید در حالی که باید بدانید این حکم با مطالبه گری به حق یک وکیل بلوچ به ثمره نشسته است.

این وکیل بلوچ که محمد سهیم بادپا نام دارد، به دفتر میارجل آمد و درباره شکایت خود که منجر به صدور رای قاطع دیوان عدالت اداری شده است توضیح داد. او می‌گوید با توجه به غیر قانونی بودن اقدام دفاتر اسناد رسمی، تصمیم به این شکایت گرفته است که قانون نیز به نفع او رای داده و از این پس دیگر برگه سبز خودرو، حرف اول را در بحث مالکیت می‌زند و احتیاجی نیست دیگر شما به دفتر اسناد رسمی بروید و خودرو را به نام خود کنید.

 

  حنیفه دهقانی