صفحه اینستاگرامی ilovebalochestan این ویدئو از منصور پاد را به اشتراک گذاشته است.