اخیراً غریب پرکان که معروف به پدر ژیمناستیک چابهاربود، با فوت خود جامعه ورزشی این خطه از ایران را در غم فرو برد، پرکان مربی پرآوازه‌هایی مثل ساسان پرکان بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میار جل؛ این روزها با شنیدن فوت غریب پرکان همه جامعه ورزشی اندوهناک هستند اما واقعاً این مرد که بود و چرا تا این همه برای جامعه ورزشی بلوچستان ارزش داشته است.

 او در قلب جامعه ورزشی بلوچستان قرار داشت و بیشتر تلاشش را نیز گذاشته بود تا از دل جامعه محروم بتواند استعداد های ورزشی بی بدیل بلوچ را بیرون بکشد. در این گزارش ویدئویی او را بیشتر خواهید شناخت.

 

حنیفه دهقانی