میارجل به سراغ مرد ذغال فروش قصرقندی رفته که علی رغم معلولیت، سال هاست که با کمک چهار پایش بدنبال روزی حلال است.

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی میار جل؛ مسافر آزادی که یک پایش را به علت بیماری از دست داده هر روز سوار الاغش میشود و  کیلومترها دورتر به بیابان های اطراف قصرقند میرود تا چوپ های خشک درختان را به ذغال تبدیل کند و بفروشد.

 وی می‌گوید: در کار خود تاکنون شش تا هفت تا الاغ عوض کرده تا به کارش ادامه دهد.

 مسافر گزارش ما  از کار خود راضی است و خدای خود را شکر می‌کند که می‌تواتد خرج دو زن و  هفت فرزندش را در بیاورد. وی چند سالی است که تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته اما ترجیح می‌دهد تا به ذغال فروشی ادامه دهد.

  امان‌الله عزیزی