دوربین میارجل به درخواست مردم منطقه دشتیاری و باهوکلات سراغ ظرفیت‌های مغفول مانده، برای رونق و افزایش تولید در جهت افزایش کار و رونق گرفتن زندگی مردم رفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها صحبت از توسعه سواحل مکران و رونق گرفتن تولید زیاد می‌شود، میارجل برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در جهت رونق تولید و اقتصاد بلوچستان به میان واحدهایی تولیدی رفته تا به واکاوی واقعیت ماجرا بپردازد، با ما همراه باشید تا ببینیم آیا جدیتی هم برای رونق تولید و آبادانی مکران زمین وجود دارد؟

براساس این گزارش، ما به میان شهرک صنعتی نگور، شهر بریس و پسابندر رفتیم که زیرساخت‌های لازم حتی برای راه اندازی یک کارگاه کوچک جوراب بافی را نیز ندارند.

  حنیفه دهقانی